Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TRT Genel Müdürlüğü
Dışyayınlar Dairesi Başkanlığı
TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı 06540 OR-AN / ANKARA
tsrturkce@trt.net.tr