TÜRKİYE'NİN SESİ RADYOSU

Y-2015 ANADOLU BİLGELİK DENİZİ

Yapım Yılı: 2015
Süre: 5'
Sunucular: MİRZE MEHMET ZORBAY
Yapımcı: MİRZE MEHMET ZORBAY
Program Ekibi: MELDA ALPAY
Konu:

Anadolu kadîm bir coğrafyadır. Kimine göre antik bir masallar diyarıdır, kimine göre bir uygarlıklar beşiği... 11. yüzyıldan sonra yolu buraya düşen gönül erleri ise Anadolu'ya bambaşka bir çehre kazandırmıştır. Çünkü bu topraklarda kendilerinden öncekilere hiç benzemeyen bir medeniyet kurmuşlardır. Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş gibi isimlerin önderliğinde inşa edilen, insanı merkeze alan ve onu ilahî aşkla eğiten bir gönül medeniyetidir bu... Anadolu bu sayede bir irfan mektebine dönüşmüş ve insanlığa  örnek olan nice abide şahsiyet yetiştirmiştir. İşte Anadolu Bilgelik Denizi'nde bu bilgelerinin hikmet sırlarını konuşacağız bir yıl boyunca. Her hafta, bir hakikat yıldızının ışığıyla aydınlanmaya çalışacağız. Onlardan aldığımız ilhamla, erdem duygusunu yeryüzünde yeniden hakim kılmanın olanaklarını sorgulayacağız...

Sözle, şiirle, hikmetle...

Hani olur da; bazen bir doğru söz, bin eğriyi düzeltir ümidiyle...

Anadolu Bilgelik Denizi, 2015 yılı boyunca, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Avrupa FM'de.

E-Posta: anadolubilgelikdenizi@trt.net.tr

 

 

 

 

Başlık
27-İLÂHÎ BİRLİĞİN SESİ: MOLLA FENÂRÎ
0:00
0:00
ALİ ŞİR NEVÂÎ: TÜRKÇE'NİN BAYRAKTARI
0:00
0:00
ANADOLU İRFANININ ÖZÜ: SÜLEYMAN ÇELEBİ
0:00
0:00
ANADOLU'NUN MANEVÎ MİMARI: HACI BAYRAM-I VELİ
0:00
0:00
Âşık Paşa: Sözün Sultanı
0:00
0:00
AŞKIN ALDI BENDEN BENİ: YUNUS EMRE
0:00
0:00
AŞKIN ULU OZANI: FUZULİ
0:00
0:00
"Aşkı Kendinde Sır Eden": Muhibbî [Kanuni Sultan Süleyman]
0:00
0:00
Aşkın Görkemli Rehberi: Mevlana
0:00
0:00
Beşiktaşlı Yahya Efendi: Boğaz'ın Manevi Bekçisi
0:00
0:00
Bir Aşk ve Bilgelik Denizi: Anadolu
0:00
0:00
BİR RÜYANIN BAŞLANGICI: ŞEYH EDEBALİ
0:00
0:00
CÜMLE CANLARIN PÎRİ: ABDAL MUSA
0:00
0:00
DERVİŞİN TEBESSÜMÜ: HÂCE NASREDDİN
0:00
0:00
Diyâr-ı Rûm'un Âlimi: Molla Güranî
0:00
0:00
EMİR SULTAN: ANADOLU'YU AYDINLATAN KANDİL
0:00
0:00
ERENLERİN GÖZCÜSÜ: KARACA AHMET
0:00
0:00
FATMA BACI VE BACIYAN-I RUM
0:00
0:00
GÖNÜL ŞEHRİNİN ŞAİRİ; KAYGUSUZ ABDAL
0:00
0:00
Gülşehrî: Aşk Vadisinin Rehberi
0:00
0:00
Hakikati Arayanların Sultanı: Sultan Veled
0:00
0:00
Hem Alp, Hem Eren: Seyyid Battal Gazi
0:00
0:00
Her ilmin Anahtarı: Kemalpaşazade
0:00
0:00
Hüsameddin Çelebi: Hak Işığı, Mana Güneşi
0:00
0:00
İBRAHİM TENNURİ
0:00
0:00
İkinci İbn-i Sina: Hızır Bey Çelebi
0:00
0:00
İlimlerin Varisi, İnsanların Hayırlısı: Molla Hüsrev
0:00
0:00
İSTANBUL'DA BİR SAHABE: EBÛ EYÜB EL-ENSÂRÎ
0:00
0:00
Kalemin ve Kılıcın Hâkimi: Avnî (Fatih Sultan Mehmet)
0:00
0:00
Kalplerin Tabibi, Fetihler Müjdecisi: Akşemseddin
0:00
0:00
KATİP ÇELEBİ: SAHİLİ OLMAYAN DENİZ
0:00
0:00
Kul Mesud & Alaaddin Ali Çelebi: Masallarda Gizlenen Hakikat
0:00
0:00
Kuşların Pîri, Talebesi, Dostu: Fakîyê Teyran
0:00
0:00
KUTLU AŞIK: SAİD EMRE
0:00
0:00
Melaye Cizirî: Söz İkliminin Padişahı
0:00
0:00
Merkez Efendi: Barış ve Esenlik Rehberi
0:00
0:00
Mevleviliğin Hafızası: Ahmed Eflâkî Dede
0:00
0:00
Pîr-i Türkistan: Hâce Ahmed Yesevî
0:00
0:00
Şâh-ı Merdân Otman Baba
0:00
0:00
Şems-i Tebrizî: İlahi Aşk Seyyahı
0:00
0:00
ŞEYH VEFÂ: SÂDIK ÂŞIKLARIN ÖNDERİ
0:00
0:00
ŞİİR VE MANA SULTANI EŞREFOĞLU RUMİ
0:00
0:00
SOMUNCU BABA: BİR TEVAZU ÇINARI
0:00
0:00
Söz ki Gönülden Döküle: Hoca Sinan Paşa
0:00
0:00
TAHTA KILIÇLI GÖNÜLLER FATİHİ: SARI SALTUK
0:00
0:00
TÜRK YURDUNUN HAFIZASI: KAŞGARLI MAHMUT
0:00
0:00
Üstâd-ı Aşk: Sümbül Efendi
0:00
0:00
VELİLER ŞAHI: HÜNKAR HACI BEKTAŞ-I VELİ
0:00
0:00
YAZICIOĞLU KARDEŞLER: MEHMED VE AHMED BÎCAN
0:00
0:00
YUSUF HAS HÂCİB VE KUTLU OLMA BİLGİSİ
0:00
0:00
Zembilli Ali Efendi: Adaletin Şaşmayan Terazisi
0:00
0:00