TÜRKİYE'NİN SESİ RADYOSU

HUZUR ARAYAN TOPRAKLAR

Yapım Yılı: 2016
Süre: 30'
Sunucular: SEMA YILDIRIM
Yapımcı: SEMA YILDIRIM .
Program Ekibi: MELDA ALPAY , SEMA YILDIRIM
Konu:

İlk çağlardan bu yana göç ve ticaret yollarının kavşağında olan Orta Doğu,  jeo-stratejik ve eko-stratejik öneme sahip bir coğrafya. İpek kara yolu ile Akdeniz ticaret yolunun da  geçtiği bölge,  kadim uygarlıklara da  beşiklik ediyor. Bu coğrafya,  Semavi dinler ile diğer birçok dinin yanı sıra mezheplerin doğduğu  topraklar olma özelliğini de  taşıyor.

Huzur Arayan Topraklar programında Orta Doğu,  insanlık tarihinden başlanarak uygarlık, siyasi, dinler tarihi ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirilecek.

 Bölgenin tarihi süreç içinde çok yönlü  analizi yapılacak. Programda bu değerlendirmelerinin yanı sıra geleceğe ilişkin olası gelişmeler üzerinde de durulacak.

Birinci Dünya Savaşından sonra gerilimlerin eksik olmadığı, bölgesel ve küresel güçlerin çatışma alanı olan coğrafya,  bugünü, dünü ve geleceğiyle ele alınacak. Analizlerde bölgeyle tarihsel ortaklığımız ve kültürel yakınlıklarımız göz önünde bulundurulacak ve gelişmelerin Türkiye’ye etkilerinden söz edilecek.

Yine programda güncel olaylar ve sıcak gelişmelere ilişkin son durum değerlendirmeleri sivil toplum kuruluşları, muhabirler ve ilgililerle yapılacak bağlantılarla alınacak.

Olayın yaşandığı ülke ya da ele alınan konu güncelden yola çıkarak tarihi içinde uluslararası ilişkileriyle analiz edilecek

Konular  ve olaylar ülke bazında  akademisyenlerin, araştırma kuruluşları uzmanlarının değerlendirmeleriyle tarihsel perspektifi içinde sunulacak. Canlı yayında dinleyicilerin yönelttiği sorular, bildirdiği görüşlere  de yer verilecek.

Huzur Arayan Topraklar programı 2016 yılında  her çarşamba Türkiye saatiyle 10: 30 ’da  canlı yayınla TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu'nda

 

ortadogudahuzur@trt.net.tr

Başlık
ORTA DOĞU'DA GERİLİM VE ÇATIŞMA NEDENLERİ
0:00
0:00
ÜRDÜN GÜNCEL GELİŞMELER
0:00
0:00
AVRUPA'DAKİ İSLAM KARŞITLIĞI, TERÖR VE ORTA DOĞU İLİŞKİSİ
0:00
0:00
YEMEN’DEKİ SON GELİŞMELER, YEMEN SORUNU VE TARİHSEL SÜRECİ.
0:00
0:00
SUUDİ ARABİSTAN’DA SON GELİŞMELER, SUUDİ ARABİSTAN’DA SİYASAL YAPI. BÖLGESEL VE KÜRESEL İLİŞKİLERİ.
0:00
0:00
İRAN DEVRİMİ. DEVRİM SONRASI SİYASİ VE TOPLUMSAL DEĞİŞİMLER; BÖLGESEL VE KÜRESEL AKTÖRLERLE İLİŞKİLERİ
0:00
0:00
19 VE 20. YÜZYIL İRAN SİYASİ TARİHİ, TOPLUMSAL DEĞİŞİMLER; BÖLGESEL VE KÜRESEL AKTÖRLERLE İLİŞKİLERİ.
0:00
0:00
İSRAİL SEÇİMLERİ.
0:00
0:00
ANTİK ÇAĞDA MEZOPATAMYA VE UYGARLIKLAR
0:00
0:00
KÜÇÜK ORTA DOĞU LÜBNAN'DA SON GELİŞMELER. LÜBNAN'IN SİYASİ TARİHİ
0:00
0:00
Mısır’da yaşanan güncel gelişmeler
0:00
0:00
TUNUS DA SON GELİŞMELER. TUNUS'UN SİYASİ TARİHİ.
0:00
0:00
İSLAM’IN DOĞDUĞU ORTAM. İSLAMİYETİN GELİŞİ.
0:00
0:00
EMEVİ DÖNEMİNİN SİYASİ TARİHİ
0:00
0:00
ABBASİ DÖNEMİ
0:00
0:00
İSLAM MEZHEPLERİ
0:00
0:00
IRAK VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER.
0:00
0:00
FAS ve CEZAYİR’İN 20. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ
0:00
0:00
FAS VE CEZAYİR’DE OSMANLI DÖNEMİNİN BİTİŞİ VE SÖMÜRGE DÖNEMİNİN ETKİLERİ
0:00
0:00
ANTİK MISIR UYGARLIĞI
0:00
0:00
ORDA DOĞU'DA SU SORUNU
0:00
0:00
MUSEVİLİK, HRİSTİYANLIK VE ESKİ İRAN DİNLERİ
0:00
0:00
AFGANİSTAN SİYASİ VE SOSYAL YAPISI
0:00
0:00
ODTADOĞU'DA GÜVENLİK SORUNLARI VE TERÖR
0:00
0:00
İRAN
0:00
0:00
ORTA DOĞUDA'Kİ OSMANLI ŞEHİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ.
0:00
0:00
İSRAİL'İN MESCİDİ AKSA VE GAZZE SALDIRILARI VE İSRAİL'İN TUTUMU
0:00
0:00
SURİYE'DE SON DURUM
0:00
0:00
Orta Doğu’da etnisite, siyaset ve demokrasi.
0:00
0:00
TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER
0:00
0:00
SURİYE'DE SON DURUM, VİYANA ZİRVESİ.
0:00
0:00
SAFEVİ DEVLETİNİN SİYASİ VE SOSYAL TARİHİ
0:00
0:00
Suriye’den kitlesel göç ve yeni gelenler.
0:00
0:00
TÜRK HAVA SAHASI İHLALİ HUKUKİ BOYUTU
0:00
0:00
Libya’da iç savaş ve siyasi çözüm arayışı
0:00
0:00
Irak ve Suriye ‘de son gelişmeler
0:00
0:00
ORTA DOĞU'DA YENİ GELİŞMELER (Konuk: Prof.Dr. Türel YILMAZ ŞAHİN)
0:00
0:00
TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN DURUMU. (Konuk: Yard.Dr.Özlen Çelebi)
0:00
0:00
İRAN'IN DURUMU (Konuk:Sn.Atay Akdevelioğlu )
0:00
0:00
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE BİLİM VE FELSEFE( KONUK: Prof.Dr.MÜFİT SELİM SARUHAN)
0:00
0:00
ORTA DOĞU'DA BİR ARADA YAŞAM KÜLTÜRÜ VE İSLAM (KONUK: Doç.Dr.İhsan Çapcıoğlu)
0:00
0:00
ORTA DOĞU'DA DOĞAL KAYNAKLARIN İKTİSADİ VE SİYASİ ETKİLERİ (Konuk: ABDULKADİR DEVELİ-Murat BAYAT)
0:00
0:00
ARAP BAHARI SONRASI BÖLGEDE DURUM..(KONUK:DUYGU DERSAN ORHAN)
0:00
0:00
SURİYELİ MÜLTECİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN YAKLAŞIMI (KONUK: Yard.Dr.Özlen Çelebi)
0:00
0:00
ORTA DOĞU SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI (KONUK: BAŞKENT ÜN. Yar.Doç.Dr.Çiçek COŞKUN)
0:00
0:00
ORTA DOĞUDA GÜVENLİK TERÖRİZM VE POLİTİK ŞİDDET
0:00
0:00
ORTA DOĞUDA İNSANİ MÜDAHALE. (KONUK: Prof.Dr.Funda Keskin Ata)
0:00
0:00
Dünyada Terörizme Karşı Uluslararası Güvenlik Stratejileri (Konuk: Haldun YALÇINKAYA)
0:00
0:00
SURİYE'DE Kİ SON GELİŞMELER (Doç Dr. Serhat Erkmen)
0:00
0:00
Türkiye ve AB Mülteci Anlaşmasının Değerlendirilmesi. (Konuk: Özlen Çelebi)
0:00
0:00
Marmara Ünv. Ortadoğu ve İslam Araş. Ens. (ORDAF) Bşk. Zekeriya KURŞUN ve Gazi Ünv. Uluslararası.Öğr. Üyesi Mehmet Seyfettin EROL ile Ortadoğu.
0:00
0:00
Orta Doğu’da son gelişmelerin Türkiye açısından değerlendirilmesi (KONUK MEHMET SEYFETTİN EROL)
0:00
0:00
Gazi Ünv. Uluslararası.Öğr. Üyesi Mehmet Seyfettin EROL ile Ortadoğu.
0:00
0:00
ORTA DOĞU'DA KİMLİK MEZHEP SİYASETİ - YARD.DOÇ.DR. EBRU ÇOBAN ÖZTÜRK
0:00
0:00
ABD'NİN 2000 SONRASI ORTA DOĞU POLİTİKALARI.( KONUK: Prof. Dr.OYA AKGÖNENÇ)
0:00
0:00
ABD'NİN 2000 SONRASI ORTA DOĞU (KONUK :Prof.Dr.Oya AKGÖNENÇ)
0:00
0:00
ABD’nin 2000 sonrası Orta Doğu Politikaları. (Konuk: Oya Aygönenç)
0:00
0:00
KÜRTLER VE ORTA DOĞU (Konuk: Serhat ERKMEN)
0:00
0:00
SURİYELİ MÜLTECİLER KONUK: (Hacettep Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Özlen Çelebi)
0:00
0:00
Orta Doğu’nun toplumsal yapısı (konuk: Mehmet Akif KİREÇCİ)
0:00
0:00
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ABD'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI
0:00
0:00
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ABD'NİN ORTA DOĞU POLİTİKASI-2
0:00
0:00
Dış Müdahale, Suriye Krizi ve Türkiye; Kürt Hareketi ve Güç Mücadelesinin Gelişmelere Etkisi
0:00
0:00
Terörün Güçlenmesinin Nedenleri; Yeni Terör Dalgası ve Mücadele
0:00
0:00
ERKEN MODERN DÖNEM (1501-1921) ÖNEMLİ SİYASİ GELİŞMELER VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ.
0:00
0:00
İRAN 1921-1979 DÖNEMİNİN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ.
0:00
0:00
İSRAİL FİLİSTİN SORUNU BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE SON GÖRÜŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
0:00
0:00
ORTADOĞU'DA DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM, SOSYAL DEĞİŞİM VE KİTLESEL HUZURSUZLUKLAR
0:00
0:00
Türkiye’de Suriye’li Mültecilerin Durumu. Avrupa’da Göçün Siyasallaşması ve Güvenlikleştirilmesi.
0:00
0:00
Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki Gelişmelerden Kaynaklanan Güvenlik Sorunları
0:00
0:00
Türkiye’deki sığınmacı ve mültecilerin haklarının korunması ve yaşam koşullarının artırılmasında çalışan sivil toplum örgütleri.
0:00
0:00
Suriye'li Sığınmacılar ve Toplumsal Etkileri; Uyum Sorunları
0:00
0:00
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ülkelerinde mülteci politikaları; Türkiye’ye yansımaları. Ekonomik duruma etkileri. Sorunların çözümünde sivil yoplum örgütlerinin yeri.
0:00
0:00
Yüz yıl önce 1916'da imzlanan, ortadoğu topraklarının paylaşılmasını öngören Sykes-Picot Anlaşmasının günümüze etkileri.
0:00
0:00